Årets udgravninger

Torsdag, 26. januar 2023, kl. 19 - 21


Traditionen tro inviterer Museum Horsens til en spændende og uformel aften i arkæologiens tegn.

Museets arkæologer fortæller denne aften om årets udgravninger og fund. Aftenen byder på

fortællinger om Horsens’ rige forhistorie fra stenalder til middelalder.


Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer

Sted:                      Horsens Museum, Sundvej 1a, Horsens

Pris:                       Gratis

Arrangør:               Horsens Museum, arkæologi samt Horsens Kulturhistoriske Forening.

Tilmelding:             Forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350Når havet ikke sletter alle spor – Stenalderbopladser


Mandag, 27. februar 2023, kl. 19 - 21


Marinarkæolog og Museumsinspektør, ph.d. Peter Moe Astrup,

Moesgaard Museum fortæller nyt om undervandsarkæologien iAarhusbugten

og ved Hjarnø.Moesgaard Museum har de seneste år undersøgt to stenalderbopladser i

vandet ud for Aarhus og Hjarnø. De to stenalderbopladser har, på hver deres

måde, kunnet bidrage med ny viden om jægerstenalderen. I præsentationen

gøres der status på de seneste års undersøgelser ved at fremlægge de vigtigste

nye opdagelser og vidnesbyrd som er fremkommet efter at have været gemt på       

havbunden i hhv. 8500 og 6200 år.


Sted:          Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården 12, Horsens

Pris:           40 kr. for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for Sydøstjylland

Tilmelding: Billetter købes ved at gå ind på forsiden og vælge menupunktet "Køb billetter". Skeletter og knogler – hvad kan vi lære af dem


Mandag, 13. marts 2023, kl. 19 - 21


Professor Niels Lynnerup kommer og holder foredrag om egne

undersøgelser af danske moselig, og mumier fra Andesbjergene,

Grønland og Egypten.


Mumier og moselig er de stille vidner om levede liv for mange

hundrede år siden. Ved at undersøge dem, kan vi se, hvorledes

menneskene levede, hvad de var syge af, deres kost og endda noget

om hvorledes de bevægede sig rundt geografisk. Men de siger også

noget om, hvorledes den kultur, de engang var en del af, behandlede

deres døde, den omsorgde udviste, og måske endda at det yderste offer    Foto: Allan Skou Larsen

blev taget, nemlig deres liv.

De fleste danske moselig bærer præg af at være henrettet og Inka mumier ligeså.


Sted:          VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris:           Gratis

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Folkeuniversitetet Horsens/Hedensted

Tilmelding: FUHH's hjemmeside fuhh.dkBindingsværksbyen Horsens


Mandag, 27. marts 2023, kl. 19 - 21


Museumsinspektør Lars Pagh fra Horsens Museum holder foredrag om den gang bybilledet i Horsens

hovedsageligt var bindingsværkshuse.


Umiddelbart skal man lede lidt efter det, men når først man får øjnene op for det, ser man bindingsværk

bevaret mange steder i Horsens. Det ældste er fra midten af 1500-tallet, men især 17- og 1800-tallets

bindingsværk er bevaret – så længe det varer. Få en fortælling om bindingsværkets historie i den gamle

købstad, hvor Museum Horsens i 2022 har lavet nye undersøgelser ved restaureringen af et gavlhus i

Nørregade.Sted:          VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris:           Gratis.

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Folkeuniversitetet Horsens/Hedensted

Tilmelding: FUHH's hjemmeside fuhh.dkGeneralforsamling


Mandag, 17. april 2023, kl. 19 - 21


Horsens Kulturhistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
  8. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og desuden skal vælges 2 suppleanter samt evisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.


  Efter generalforsamling er foreningen vært ved øl/vand/kaffe/te og kage, og som traditionen byder har vi også et lille foredrag i år ved arkæolog Allan Skou Larsen, der vil fortælle om udgravninger på

  Endelave.


  Endelave leder efter fortiden - Historien om at finde en skibssætning


  NY STOR INTERESSE
  Der er opstået en ny stor interesse for at undersøge den formodede skibssætning på Endelave, hvor Horsens Museum i 2010 efter en mindre udgravning og undersøgelse fandt et kvindesmykke fra vikingetiden.
  2 arkæologer fra muset har foreslået ikke-destruktive undersøgelser, eksempelvis ved hjælp af geomagnetisme (jordradar) samt andre ikke-gravende metoder.
  Øen Endelave og Endelave Museum har også stor interesse i nye undersøgelser og har etableret en projektgruppe, der bakker op om Horsens Museums kommende aktiviteter, de nye undersøgelser ved den formodede skibssætning samt ved en anden tidligere udgravning kaldet ”Ranes Borg”. Projektgruppen forbereder også såkaldte borgerdrevet projekter med aktivering af øens befolkning med at søge efter arkæologiske fund samt foretage historiske kortlægninger af, hvordan de formodede oldtidsanlæg har ændret sig siden olde- og bedsteforældrenes tid.


  Sted: Horsens bibliotek, Tobaksgården, Horsens

  Pris: Gratis

  Arrangør: Horsens Kulturhistoriske Forening

  Tilmelding: Senest d. 14. april til formanden på mail: hanne.hybschmann@thellesen.com evt. på telefon

  75645640 eller SMS til 30245640 af hensyn til indkøb af kaffe og kage.
   Kør-selv-tur til Vestbirk Vandkraftværk


   Det forandrede landskab

   Etablering og nedlæggelse af gamle samfundsfunktioner

   Vandkraft - Trikotagefabrik - Den genfundne Bro


   Søndag, 14. maj 2023, kl. 13 - 17


   Der er sket meget i omegnen af Vestbirk. Her gik den private

   jernbane Horsens-Bryrup med forlængelse til Silkeborg. Der

   blev lavet en bro over Gudenåen til den smalsporede bane.

   Senere hældte man sand over broen og for år tilbage blev

   broen gravet frem igen til Den Genfundne Bro.

   Vandkraftværket blev etableret i 1923-24 med kanalgravning

   og etablering af 3 kunstige søer med dæmninger, sluser,

   broer og vandkraft-elstation.
   Efter jernbanens etablering i 1899 med 2 daglige afgange,

   kunne Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik få tilført arbejdskraft. I 1916 fusioneredes med 3 andre til

   De forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker. Det var det, der blev starten på brugen af vandkraft.


   PROGRAM
   Vi går på ”kanalstien” til vandkraftværket, hvor guiden fortæller om området, naturen og kulturhistorien samt hvordan landskabet forandredes til de nye tiders fantastiske nyskabelser. Rundvisning rundt om og inde i værket. Der er mulighed for at nyde medbragt kaffe, brød eller andet ved et overdækket madpakkested eller ved borde ved bredden af Gudenåen.


   SAMKØRSEL fra Horsens kl. 13.00:
   Vi mødes på Via University College`s P-plads med indkørsel fra Emil Møllers Gade. Hvis du har behov for kørselslejlighed, mødes vi

   og fordeler pladserne i bilerne. Det koster 25 kr. pr. person, som betales til bilens ejer.

   Vi køre gennem Vestbirk og samles hvor kanalen løber under vejen fra Vestbirk Sø til Vandkraftværket: Der er en P-plads på Søvejen lige efter kanalvejen (GPS: Lat 55.972, Lon 9.70273).
   P-pladsen er lille, men der kan dog være 8-10 biler. Om nødvendigt kan man parkere i rabatten eller på marken overfor.
   Man kan vælge at køre bagefter guiden, hvis man ikke er kendt i området.


   Turguide:                              Allan Skou Larsen

   Mødested for kør-sammen: P-pladsen ved VIA University Collage kl. 13

   Mødested:                           P-pladsen på Søvejen, 8752 Østbirk, lige efter kanalvejen

                                               (GPS: Lat 55.972, Lon 9.70273)

   Gå-tur:                                 ca. 2 km ialt

   Pris:                                     Hvis man ikke kører selv betales 25 kr. pr. person til bilens ejer.

                                               Arrangør: Horsens Kulturhistoriske Forening

   Tilmelding:                          Tilmelding til formanden senest d. 11. maj a.h.t. køb af brød og kaffe.

                                              SMS til tlf. 3024 5640 eller mail: hanne.hybschmann@thellesen.com.