Foto: Horsens Museum

Foto: Horsens Museum

Velkommen til vores forenings hjemmeside

Foreningen formidler kulturhistorisk viden og støtter Horsens Museum og Byarkivet i Horsens .

Der arrangeres foredrag, udflugter og ekskursioner  og interesserede medlemmer kan deltage i arbejdsgrupper indenfor arkivopgaver og amatørarkæologi. 

Er du interesseret i at vide mere om os og vore aktiviteter,
så se dig om her på hjemmesiden, og skulle der være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Ønsker du billet til ét af foreningens arrangementer:

Tryk på ”Køb billetter” i bjælken herover, derefter på den understregede titel og følg herefter anvisningerne.

Medlemmer: Tast billetkode først og tryk på SEND,  derefter antal billetter m.m. 

Du kan også følge os på Facebook: www.facebook.com/kulturhistorie

 

Del siden

Næste arrangement: 


Generalforsamling


Mandag, 15. april 2024, kl. 19 - 21


Horsens Kulturhistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:


 1. Formandens beretning.
 2. Godkendelse af formandens beretning.
 3. Aflæggelse af foreningens regnskab.
 4. Godkendelse af regnskabet.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
  Forslag fra medlemmerne skal være hos formanden senest d. 5. april.
 7. Valg i henhold til vedtægterne. På valg er Inge Noes Nielsen, Niels Kolind og Hanne Hybschmann Thellesen. Inge modtager ikke genvalg. De øvrige modtager genvalg.
  Desuden skal vælges 2 suppleanter, Lene Heine Jørgensen er på valg og vil gerne fortsætte.
  Vores revisor vil ikke fortsætte, så vi skal have valgt en ny og en revisorsuppleant. Benedicte Overgård er revisorsuppleant og er villig til at fortsætte.
 8. Arkæologgruppen v/ Inge vil lave en lille præsentation af gruppens arbejde.
 9. Evt.


 


                                                                      Foto: Museum Horsens                                                                                                  Foto: Museum Horsens


Kl. 20.00 vil arkæolog Thomas Booker fra Horsens Museum fortælle om de igangværende motorvejsudgravninger.


Foreningen vil servere en lille forfriskning undervejs.


  Mødested:  Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

  Pris:           Gratis

  Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening

  Tilmelding: Senest d. 12. april til formanden på mail: hanne.hybschmann@thellesen.com evt. på telefon

                    75645640 eller SMS til 30245640 af hensyn til indkøb af kaffe og kage.


  NB: KUN FOR MEDLEMMER !  Kommende arrangementer


  samt tidligere afholdte arrangementer findes under menupunktet : "Arrangementer".