De store koncerter

Torsdag den 10. februar 2022 

"Kom så, Horsens, er I derude?"

De store koncerter i Horsens og udviklingen fra fængselsby til kulturby

Det er lykkedes at lave en aftale om et foredrag med den lokale journalist og forfatter Christian Rimestad.

Foredraget har afsæt i Rimestads bog og vil blive afholdt på Horsens Museum, der er aktuel med udstillingen om Pretty Maids "Heavy".

Keramikkursus 26. og 27. februar 2022

Vi har fået en enestående mulighed for igen at tilbyde foreningens medlemmer et kursus i oldtidskeramik på Jernaldermiljøet i Vingsted. Kurset var tidligere planlagt i februar sidste år, men udsat på grund af Corona - vi håber, at det kan lade sig gøre denne gang.

Underviser er keramiker Anne Mette Trans, som har sin daglige gang på Jernaldercenteret.

Der vil være undervisning i, hvordan man fremstillede keramik i oldtiden, og derefter får hver deltager mulighed for at lave sit eget oldtidskar, inspireret af lokale keramikfund.

Karrene får vi udleveret senere, efter tørring og brænding i Vingsted.

Kurset foregår i Vingsted Mølles keramikværksted (indendørs).

Se iøvrigt medlemsblad nr. 60 januar 2022, for yderligere information.

Deltagerbetaling: Medlemmer: kr. 850 inkl. materialer og forplejning , kr. 1000 for ikke-medlemmer (Incl. 1 års medlemsskab).

Tilmelding kan ske til kassereren på mail: hanne.hybschmann@thellesen.com eller sms: 30245640 senest d. 5. februar. (Først til mølle princippet benyttes )

Der skal være min. 8 deltagere, og der kan højst være 12 deltagere på holdet. Tilmeldingen registreres først, når indbetaling af kursusgebyret er foretaget på Konto nr. 7160 2512445.

Er man ikke medlem, kan man melde sig ind i foreningen og deltage alligevel.

Vi arrangerer samkørsel fra Horsens begge dage.

Der er begrænset antal pladser, så det bliver først-til-mølle. 

Metallernes tid

I foredragsrækken om råmaterialer er tiden nu kommet til metallerne, og i samarbejde med Horsens Museum har vi arrangeret dette spændende foredrag:

De første metaller kom til det danske område allerede i bondestenalderen,
og netop på Horsens-egnen har vi flere eksempler på meget sjældne kobberøkser
fra den tid.
Ellers var det ved overgangen til bronzealderen at en ny tid – metallernes tid –
for alvor blev indvarslet.
Foredraget vil fokusere på nogle af de fund af metaller og metalhåndværk, der kendes
fra Horses Museums område. Vi føres vidt omkring, fra de ældste ofringer af økser
af kobber og bronze, over udbredelsen af fibler, mønter og redskaber af sølv, bronze og bly,
til bronzestøbning, jernudvinding og smedning.
Desuden vil Lars Pagh komme ind på et forskningsprojekt, han har gennemført på Horsens
Museum, om opkulning af jern til stål i middelalderlige smedjer i Lund og Tyrsted.
Endelig vil han fortælle om udgravningen af to klokkestøberier inden for de
senere år, bl.a. i Tyrsted, hvor den fine klokke fra Tyrsted Kirke, der findes på
Nationalmuseet, meget vel kan være støbt.

Tid: Mandag den 14. marts kl. 19-21
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården, Horsens
Foredragsholder: Museumsinspektør, middelalderarkæolog cand.mag. Lars Pagh, Horsens Museum
Pris: kr. 40,- og gratis for medlemmer

Kør-selv-tur til Moesgaard

Søndag den 29. maj er der kør-selv-tur til Moesgaard Museum med rundvisning i særudstillingen "RUS - Vikinger i øst".

Vi har en guided rundvisning kl. 12:45, og mødes ved indgangen kl. 12:30.

Pris: Man betaler normal entre til Moesgaard Museum, rundvisningen er gratis for medlemmer, kr. 50,- for ikke-medlemmer. 

Tilmelding senest den 19.5. på mail eller SMS til ingenoes@gmail.com / 41285929 - oplys om evt. ønske om fælleskørsel fra Horsens.

Pladser fordeles efter først-til-mølle princippet

Guidet tur til det gamle Gedved

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 11.00 er der guidet forsommertur i det gamle Gedved.

Gedved vokser sig stor i disse år, men for 150 år siden var landsbyen en lille overskuelig bonde-landsby, som så mange andre. I 1854 blev Gedved Folkehøjskole grundlagt og senere seminariet.

Op gennem 1960`erne udvides byen med byggeri af de første parcelhuse. Gedved Fjerkræslagteri var forinden etableret 1956.

Gedved menes at have sin oprindelse i 1400-tallet, men der har været bebyggelse adskillelige århundrede før. Navnet Gedved er spændende, forleddet af ordet betyder ged, bagleddet er mere usikkert, men kan betyde et helligt sted, en høj eller en gravhøj. En tolkning af navnet kunne være ”På gravhøjen, hvor der bedrives gede-kult”. Måske skal navnet Gedved forklares gennem Vikingernes Asa-tro: På taget af Vikingernes Valhal vokser træet Lærad som bl.a. geden Heidrun æder af, så flyder der rigelig af mjød fra gedens yver.

Gedved-området har de senere år været genstand for mange arkæologiske udgravninger fra alle dele af oldtiden, på turen fortælles der om nogle af de mest spændende oldtidsfund. Den nære historie fortælles på stederne, hvor de gamle butikker, kroen, bryggeriet og Købmand Rahbek lå. Sidstnævnte købmandshandel lukkede i løbet af 1980`erne og stod urørt i mange år. I 2007 blev butik og inventar taget ned af den Gamle By i Århus og er nu her indrettet som en historisk butik.
Den guidede turs rute omkranser det ældste Gedved ved Vestervej, senere ad Kirkevej rundt ved seminariet, skolen og fest- og sportspladsen.
Herefter lidt op ad Skanderborgvej/Egebjergvej og ned mod det gamle seminarium igen. Her er der nu et kultur- og medborgerhus samt et spisested, Café & Restaurant Schmidt, hvor vi til sidst sætter os til bordet og spiser frokost.

Efter frokosten har restaurantindehaveren Kristian Stig Schmidt lovet at lave en lille rundvisning på det gamle seminarium, så det bliver en hel halv dag med Gedveds historie.

Foto og tekst: Allan Skou Larsen

Mødested: Ved Kultur- og Medborgerhuset, Egebjergvej 1, 8751 Gedved.
P-plads: Evt. ved Brugsen ved siden af.
Frokost: Omkring kl. 13 
Gåtur: Omkring 3 km.
Guide: Arkæolog og kulturhistorisk guide Allan Skou Larsen.
Pris for medlemmer incl. frokost: kr. 100,-
Pris for ikke-medlemmer incl. frokost: kr. 150,-
Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding på hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk senest tirsdag den 7. juni

Del siden