Fortidsmindedag

Horsens Kulturhistoriske forening deltog i et arrangement på Fortidsmindedagen søndag den 25. april🙂

Det foregik på Tremhøj Museum ved Tvingstrup.

Der var guidet gåtur til bronzealderhøjen Tremhøj, som ligger 100 m over havet, og som har lagt navn til museet.
Her nød vi udsigten over det smukke landskab, mens vi fik fortællinger om områdets mange fortidsminder og om det lokale museum og den frivillige indsats, der er grundlaget for museet. Der var samtidig mulighed for at se en ny stor, lokal samling, som museet netop har modtaget.

Se mere om Tremhøj Museum på http://www.xn--tremhj-fya.dk/

Befrielsen i Horsens

Foredrag med Christian Rimestad den 26. maj om Befrielsen i Horsens 

Onsdag den 26. maj sætter Christian Rimestad fokus på begivenhederne 1. maj 1945, da Horsens uofficielt blev befriet, på selve befrielsen 5. maj 1945 og på tiden derefter. 

Desuden vil han lægge op til debat: Hvad tænker vi om besættelsen nu 75 år efter? Har årene dengang - før de fleste af os var født - stadig betydning? Eller er det kun fortid?

5. maj 2020 var det 75 år siden, den tyske besættelse af Danmark sluttede. 

På basis af sine bøger om Horsens i årene 1940-1945 kaster journalist og forfatter Christian Rimestad et kritisk blik på "De fem onde år" i 2 foredrag.  

Første foredrag blev afholdt i september 2020 og handlede om tiden under besættelsen i Horsens. Det andet foredrag omhandler dagene omkring befrielsen i maj 1945. 

Tid og Sted: Onsdag den 26. maj  2021 kl. 19:00 på Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården, 8700 Horsens.

Foredraget sker i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Billetsalget foregår under "Køb biletter" ovenfor,

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer og for øvrige er prisen kr. 40,- pr. person.

Foto: Christian Rimestad

Epidemier i Danmarkshistorien

Super aktuelt - dette foredrag blev udskudt på grund af Corona-pandemien, men nu håber vi det lykkes.

Foredragsholder: Morten Arnika Skydsgaard, Fagleder for medicinhistorie, Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet. 

I foredraget fungerer epidemierne som lyskilder, der gennemlyser det danske samfund til forskellige tider. Epidemierne har i det hele taget forandret Danmark og i en række tilfælde skabt udvikling i samfundet. De er ikke blot destruktive begivenheder og har som oftest ført noget godt med sig.

Europas kongehuse og fyrstedømmer lærte med pestepidemierne (1350-1710), at isolation af syge, lukning af byer og kontrol med rejsende ved landegrænser er afgørende foranstaltninger.
Da koleraen fejede ind over Europa i 1800-tallet, ramte den hårdest i de voksende, overbefolkede byer. Koleraen udstillede elendigheden i slumkvartererne og medvirkede til, at byerne fik ren vandforsyning og efterhånden vandskyllende toiletter, som var forbundet til et kloaknet.
I 1900-tallet medførte kampen mod tuberkulosen et øget fokus på personlig hygiejne og salmonellaepidemier i 1980’erne afslørede bagsiden af et industrialiseret landbrug.

Epidemierne er der stadig – på én gang nærværende nutid og fjerne fortidige begivenheder - og fortsætter med at tage hovedrollen i danmarkshistorien.

Tid og sted: Tirsdag den 15. juni kl. 19.00, Horsens Bibliotek, foredragssalen.

Billetsalg åbnes senere her på siden. 

HUSK: at medbringe dokumentation for Corona-test, -vaccine eller -immunitet

Tegning: Vera, 10 år

Åhavnen i Horsens

Tirsdag den 5. oktober kl.19.00

Historien om Horsens gamle Åhavn, der blev til vores nuværende havn. 

Hvordan brugte havnebyen Horsens Bygholm Å`s nordlige gren som havn?

Hvad skete der, da de historiske skibstyper sejlede til fremmede lande og indenlandske havne? Hvad var lasterne med handels- og industribyens mange produkter og behov for råstoffer? Hvilke landbrugsvarer blev sejlet ud i dels forædlet form og dels som levende dyr? Og hvad med persontransporten ud og ind af byen.

Byen skylder havnen sin eksistens som den betydende provinsby, den blev. Indtil vore dage var horsensianernes indre forståelse, at deres by var en havneby med kontakter til det øvrige Danmark, ja til hele verden.

Hvordan har erhvervs havnen udviklet Horsens by gennem tiderne og ændret miljøet på havnearealerne?

Vi vil følge Åens historie under ledsagelse af:

Foredragsholder Allan Skou Larsen, arkæolog og by- og havnerundviser ved Horsens Museum

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 40,-

Liv med ler

"Liv med ler" onsdag den 1.december på Horsens Bibliotek.

Historien om pottemagere og keramikere i Horsens-området fra 1890 og til i dag er beskrevet i bogen ”Liv med ler”, der fortæller om de markante pottemagere gennem tiden.

Forfatterne til bogen fortæller om, hvordan de gamle pottemagere i 1800-tallet levede spartansk med deres familier og arbejdede i kolde værksteder for at frembringe potter, tallerkner, skåle og fade til dagligdagens husgeråd. Pottemagerne arbejdede hårdt og tjente kun lidt.

Flere fabrikker og værksteder opstod fra 1890 og i løbet af 1900-tallet, og Horsens-området kom til at markere sig i den danske keramiktradition. Siden har faget udviklet sig, og der findes stadig aktive pottemagere i området, som fortrinsvis fremstiller keramisk kunsthåndværk.

I mere end to år har Ole Møller Andersen og Flemming Ahlgreen gravet sig ned i pottemagernes og keramikernes liv og historie.

Foredraget afholdes i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland

Del siden