Køb af billetter

- Klik på den ønskede titel
Medlemmer:
    - Ved billetkode, tryk på prik så den står ved "Ja"
    - Indtast billetkode
- Tryk på SEND og derefter antal og øvrige oplysninger

Foredrag om marinarkæologi med museumsinspektør Peter Moe Astrup


Tidspunkt: Mandag den 27. februar 2023

Del siden