Årets udgravninger

Torsdag, 26. januar 2023, kl. 19 - 21


Traditionen tro inviterer Museum Horsens til en spændende og uformel aften i arkæologiens tegn.

Museets arkæologer fortæller denne aften om årets udgravninger og fund. Aftenen byder på

fortællinger om Horsens’ rige forhistorie fra stenalder til middelalder.


Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer

Sted:                      Horsens Museum, Sundvej 1a, Horsens

Pris:                       Gratis

Arrangør:               Horsens Museum, arkæologi samt Horsens Kulturhistoriske Forening.

Tilmelding:             Forudgående tilmelding er nødvendig på tlf. 76292350Når havet ikke sletter alle spor – Stenalderbopladser


Mandag, 27. februar 2023, kl. 19 - 21


Marinarkæolog og Museumsinspektør, ph.d. Peter Moe Astrup,

Moesgaard Museum fortæller nyt om undervandsarkæologien iAarhusbugten

og ved Hjarnø.Moesgaard Museum har de seneste år undersøgt to stenalderbopladser i

vandet ud for Aarhus og Hjarnø. De to stenalderbopladser har, på hver deres

måde, kunnet bidrage med ny viden om jægerstenalderen. I præsentationen

gøres der status på de seneste års undersøgelser ved at fremlægge de vigtigste

nye opdagelser og vidnesbyrd som er fremkommet efter at have været gemt på       

havbunden i hhv. 8500 og 6200 år.


Sted:          Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården, Horsens

Pris:           Gratis

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Historisk Samfund for Sydøstjylland

Tilmelding: Billetter købes ved at gå ind på forsiden og vælge menupunktet "Køb billetter". Skeletter og knogler – hvad kan vi lære af dem


Mandag, 13. marts 2023, kl. 19 - 21


Professor Niels Lynnerup kommer og holder foredrag om egne

undersøgelser af danske moselig, og mumier fra Andesbjergene,

Grønland og Egypten.


Mumier og moselig er de stille vidner om levede liv for mange

hundrede år siden. Ved at undersøge dem, kan vi se, hvorledes

menneskene levede, hvad de var syge af, deres kost og endda noget

om hvorledes de bevægede sig rundt geografisk. Men de siger også

noget om, hvorledes den kultur, de engang var en del af, behandlede

deres døde, den omsorgde udviste, og måske endda at det yderste offer    Foto: Allan Skou Larsen

blev taget, nemlig deres liv.

De fleste danske moselig bærer præg af at være henrettet og Inka mumier ligeså.


Sted:          VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris:           Gratis

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Folkeuniversitetet Horsens/Hedensted

Tilmelding: FUHH's hjemmeside fuhh.dkBindingsværksbyen Horsens


Mandag, 27. marts 2023, kl. 19 - 21


Museumsinspektør Lars Pagh fra Horsens Museum holder foredrag om den gang bybilledet i Horsens

hovedsageligt var bindingsværkshuse.


Umiddelbart skal man lede lidt efter det, men når først man får øjnene op for det, ser man bindingsværk

bevaret mange steder i Horsens. Det ældste er fra midten af 1500-tallet, men især 17- og 1800-tallets

bindingsværk er bevaret – så længe det varer. Få en fortælling om bindingsværkets historie i den gamle

købstad, hvor Museum Horsens i 2022 har lavet nye undersøgelser ved restaureringen af et gavlhus i

Nørregade.


Sted:          VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris:           Gratis

Arrangør:   Horsens Kulturhistoriske Forening og Folkeuniversitetet Horsens/Hedensted

Tilmelding: FUHH's hjemmeside fuhh.dkGeneralforsamling


Mandag, 17. april 2023, kl. 19 - 21


Horsens Kulturhistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
  8. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og desuden skal vælges 2 suppleanter samt evisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.   Kør-selv-tur til Vestbirk Kraftværk


   Søndag, 14. maj 2023, kl. 13 - 17


   Vi skal høre om Vestbirk Vandkraftsværks historie og om det liv, der har været, da der var stor

   aktivitet på stedet. Kraftværket skulle levere vand til Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik samt Bredvad

   mølle. Yderligere oplysninger bliver udsendt via medlemsmail.


   Turguide:                               Allan Skou Larsen

   Mødested for kør-sammen:  P-pladsen ved VIA. Tidspunktet kommer senere.

   Mødested:                             P-pladsen på Søvejen, 8752 Østbirk (ved dæmningen nord for Vestbirk Sø)

   Pris:                                       Gratis.

   Arrangør:                               Horsens Kulturhistoriske Forening   .